13. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy farnosť Horovce nedeľa v období „cez rok A“                        ( 29.6.2020 – 5.7.2020)   Liturgický kalendár: Po – Sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť Ut – Prvý svätí mučeníci Cirkvi v Ríme Št – Návšteva Panny Márie Pi – Sv. Tomáš, apoštol So – Sv. Alžbeta Portugalská Ne – Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia …

12. nedeľa v období „cez rok A“

( 22.6.2020 – 28.6.2020) Liturgický kalendár: Po – Sv. Ján Fišer, biskup a mučeník           Sv. Tomáš Mórus, mučeník St – Sv. Ján Krstiteľ, slávnosť So – Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľCirkvi Ne – 13. nedeľa cez rok „A“ Sväté omše: Pondelok – 8:00 – Horovce – † Anna Miľová (č.d. 47) Utorok – …