Tušice

Dátum 1. čítanie
2. čítanie
09.05.2024 Domaničová M. Domaničová Z. Nanebovstúpenie Pána,
prikázaný sviatok
11.05.2024 Haburová M.. Marcinová B. 7. veľkonočná nedeľa
19.05.2024 Fehérová N. Hotovčin T Zoslanie Ducha Svätého
(odpustová slávnosť)
26.05.2024 Micáková B. Marinčáková A. Najsvätejšej Trojice
30.05.2024 Micáková M. Kurucová M. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, prikázaný sviatok
02.06.2024 birmovanci birmovanci 9. nedeľa cez rok
09.06.2024 Hotovčinová T. Obrinová J. 10. nedeľa cez rok
15.06.2024 Vargová L. Fehérová S. 11. nedeľa cez rok
23.06.2024 Jenčová M. Vaľo J. 12. pôstna nedeľa
24.06.2024 Hotovčinová M. Hotovčin J. Narodenie sv. Jána Krstiteľa
29.06.2024 Domaničová M. Domaničová Z. Sv. Peter a Pavol, prikázaný sviatok
30.06.2024 Haburová M.. Marcinová B. 13. nedeľa cez rok
05.07.2024 Fehérová N. Tkáčová B. Sv. Cyril a Metod, slávnosť
07.07.2024 Micáková B. Marinčáková A. 14. nedeľa cez rok
14.07.2024 Micáková M. Kurucová M. 15. nedeľa cez rok
21.07.2024 Hotovčinová T. Obrinová J. 16. nedeľa cez rok
28.07.2024 Vargová L. Fehérová S. 17. nedeľa cez rok
04.08.2024 Jenčová M. Vaľo J. 18. nedeľa cez rok
11.08.2024 Hotovčinová M. Hotovčin J. 19. nedeľa cez rok
15.08.2024 Domaničová M. Domaničová Z. Nanebovzatie Panny Márie
prikázaný sviatok
18.08.2024 Haburová M.. Marcinová B. 20. nedeľa cez rok
25.08.2024 Fehérová N. Tkáčová B. 21. nedeľa cez rok