Lektori

Dátum 1. čítanie
2. čítanie
06.01.2024 BODNÁROVÁ  M. NOVÁKOVÁ  A. Zjavenie Pána
07.01.2024 BARBARIČOVÁ M. BÁLINTOVÁ  M. Krst Pána
14.01.2024 EŠTOKOVÁ  A. EŠTOKOVÁ  K. 2. nedeľa cez rok
21.01.2024 HABUROVÁ  A. KOSCELANSKÝ  J. 3. nedeľa cez rok
28.01.2024 HABUROVÁ  B. IVAN  M. 4. nedeľa cez rok
04.02.2024 HOLUBOVÁ  I. IVAN B. 5. nedeľa cez rok
11.02.2024 ONDEROVÁ I. ONDER  J. 6. nedeľa cez rok
14.02.2024 VAĽOVSKÁ  J. ŠALITROŠOVÁ  R. Popolcová streda
18.02.2024 BODNÁROVÁ  M. NOVÁKOVÁ  A. 1. pôstna nedeľa
25.02.2024 BARBARIČOVÁ M. BÁLINTOVÁ  M. 2. pôstna nedeľa
03.03.2024 EŠTOKOVÁ  A. EŠTOKOVÁ  K. 3. pôstna nedeľa
10.03.2024 HABUROVÁ  A. KOSCELANSKÝ  J. 4. pôstna nedeľa
17.03.2024 HABUROVÁ  B. IVAN  M. 5. pôstna nedeľa
19.03.2024 HOLUBOVÁ  I. IVAN B. Sv. Jozef
24.03.2024 ONDEROVÁ I. ONDER  J. Palmová nedeľa
31.03.2024 BODNÁROVÁ  M. NOVÁKOVÁ  A. Veľkonočná nedeľa
01.04.2024 BARBARIČOVÁ M. BÁLINTOVÁ  M. Veľkonočný pondelok
07.04.2024 EŠTOKOVÁ  A. EŠTOKOVÁ  K. 2. veľkonočná nedeľa
08.04.2024 HABUROVÁ  A. KOSCELANSKÝ  J. Zvestovanie Pána
13.04.2024 HABUROVÁ  B. IVAN  M. 3. veľkonočná nedeľa
21.04.2024 HOLUBOVÁ  I. IVAN B. 4. veľkonočná nedeľa
28.04.2024 ONDEROVÁ I. ONDER  J. 5. veľkonočná nedeľa
05.05.2024 VAĽOVSKÁ  J. ŠALITROŠOVÁ  R. 6. veľkonočná nedeľa