Informácie pre birmovancov

Milí birmovanci. Dostali sme sa do zaverečnej fázy prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Niektorí z vas dostali poslednu šancu, verím že už to bude dobre a nebudem musieť nikomu ukončiť prípravu. V rámci najbližšieho stretnutia každý birmovanec predstaví skupine svojho birmovného patróna. Upozorňujem aby to bol niekto kto je svätý a aby vybratie daného mena nebolo len o mene ale predovšetkým o živote daného svätca.Ktorým som povedal aby si meno zmenili tak očakávam že tak urobili.
Udelenie sviatosti birmovania bude v nedeľu 16.6.2024 o 9h vo farskom kostole v Horovciach.

Rozpis služieb na najbližšiu nedeľu:
Horovce:
1. čítanie – Bianka Marjovová
2. čítanie – Samuel Mihaľov
obetné dary – Sofia Vantová, Marek Ďuran

Tušická Nová Ves:
1. čítanie – Bianka Haburová
2. čítanie – Silvia Kočišová
obetné dary – Ivana Kočišová, Šimon Kočiš

Tušice:
1. čítanie – Matúš Hotovčin
2. čítanie – Sabína Tkáčová
obetné dary – Bianka Tkáčová, Tobias Varga

Rozdelenie birmovancov:
Horovce (8):
Marek Ďuran
Bianka Marjovová  
Róbert Matu  
Filip Mihaľov 
Samuel Mihaľov 
Daniel Trusa  
Tomáš Trusa  
Sofia Vantová 

21.4. 4. veľkonočná nedeľa
24.4. stretnutie
28.4. 5. veľkonočná nedeľa
3.5. 1. piatok sv. omša + adorácia
5.5. 6. veľkonočná nedeľa
9.5. prikázaný sviatok Nanebovst. Pána
12.5. 7. veľkonočná nedeľa
15.5. stretnutie
18.5. svätá omša Tušice
19.5. Zoslanie Ducha Svätého

Tušice/Tušická Nová Ves (16):
Karolína Eštoková
Adela Filičková  
Bianka Haburová 
Matúš Hotovčin 
Šimon Kočiš
Ivana Kočišová  
Silvia Kočišová
Erik Kuba
Samuel Nísky
Bianka Tkáčová
Sabína Tkáčová
Ivana Vaľková
Zuzana Vaľková
Tobias Varga
Alžbeta Vargová
Tomáš Vasiľ

21.4. 4. veľkonočná nedeľa
25.4. stretnutie
28.4. 5. veľkonočná nedeľa
3.5. 1. piatok sv. omša + adorácia
5.5. 6. veľkonočná nedeľa
9.5. prikázaný sviatok Nanebovst. Pána
12.5. 7. veľkonočná nedeľa
16.5. stretnutie
18.5. svätá omša Tušice
19.5. Zoslanie Ducha Svätého