Horovce

Služby lektorov Horovce
Cez týždeň, keď sú knihy otvorené pred sv. omšou, tak čítania sú voľné a môže čítať ktokoľvek, ak sú už zatvorené, je to znak, že už niekto číta.

Dátum 1.čítanie 2.čítanie/prosby deň
11.06.2023 Grigeľ A. Grigeľová Z. 10. nedeľa v období cez rok
16.06.2023 Lendacká M. Štrusová A. Najsvätejšie Srdce Ježišovo
18.06.2023 Halas J. Halas M. 11. nedeľa v období cez rok
24.06.2023 Sopková A. Bálintová K. Narodenie Jána Krstiteľa
25.06.2023 Novaková M. Bálintová M ml. 12. nedeľa v období cez rok
29.06.2023 Andrejčín P. Dolinský F. Sv. Peter a Pavol
(prikázaný sviatok)
02.07.2023 Mikitová T. Halas M. 13. nedeľa v období cez rok
05.07.2023 Andrejčínová Ľ. Kačmarová B. Sv. Cyril a Metod
(slávnosť)
09.07.2023 Haberová H. Báintová K. 14. nedeľa v období cez rok
16.07.2023 Polak M. Polaková A. 15. nedeľa v období cez rok
23.07.2023 Andrejčín P. Novaková M. 16. nedeľa v období cez rok
30.07.2023 Sopková A. Bálintová M ml. 17. nedeľa v období cez rok
06.08.2023 Maheľová M. Andrejčínová Ľ. 18. nedeľa v období cez rok
Premenenie Pána
13.08.2023 Kačmarová B. Lendacká M. 19. nedeľa v období cez rok
15.08.2023 Polak M Polaková A. Nanebovzatie Panny Márie
(prikázaný sviatok)
20.08.2023 Štrusová A. Sopková A. 20. nedeľa v období cez rok
(odpustová slávnosť)
22.08.2023 Haberová H. Dolinský F. Panny Márie Kráľovnej
(Ipsa die)
27.08.2023 Andrejčínová Ľ. Mikitová T. 21. nedeľa v období cez rok
03.09.2023 Halas J. Halas M. 22. nedeľa v období cez rok
10.09.2023 Grigeľ A. Grigeľová Z. 23. nedeľa v období cez rok