3. adventná nedeľa „C“

Farské oznamy

   3. adventná nedeľa „C“ (nedeľa gaudete)
                   (13.12.2021 – 19.12.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Lucia, panna a mučenica
Ut – Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Ne – 4. adventná nedeľa „C“    

Od 10.12.2021 sú opäť povolené sväté omše s účasťou veriacich avšak iba pre OP (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“).
V chráme s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit
30 osôb v režime OP na bohoslužbu. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass, ktorý treba mať so sebou.

Sväté omše:
Pondelok – 6:00Tušice – na úmysel ordinára
                     18:00 Horovce – Mária Bereščíková, mesačná
Utorok – 17:00Tušická Nová Ves – rod. Onderová, rod. Čačková,
                                                                     rod. Krausová, mesačná
                  18:00 – Horovce – Anna Andrejčinová, mesačná
Streda – 6:00 – Horovce – ZBP Monika (č.d. 131)
Štvrtok – 17:00Tušice – Mária Babjaková, mesačná
                  18:00 – Horovce – Anton Novák, mesačná
Piatok – 6:00Tušická Nová Ves – na úmysel ordinára
                18:00 – Horovce – Anna Dojčáková, mesačná
Sobota – 8:00Horovce – Anna a František (č.d. 101)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – Silvia Krasnočková (č.d. 46)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Horovce – ZBP Ján Kušnír 70r. (č.d. 146)

Oznamy:
– Individuálna pastorácia (spoveď + sv. prijímanie) cez týždeň na požiadanie.
  Nedeľa – Horovce (pre celú farnosť) – od 11:30 – do 13:00

Spovedanie (pre všetkých): Pondelok – Horovce – 16:30 – 17:50
                                                      Utorok – Tušická Nová Ves – 16:00 – 16:50
                                                      Štvrtok – Tušice – 16:00 – 16:50
                                                      Piatok – Horovce – 16:00 – 17:50
                                                      Sobota – Horovce – 7:00 – 7:50