Nedeľa Sv. Rodiny

Farské oznamy

   Nedeľa Svätej rodiny „C“
       (27.12.2021 – 2.1.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Ján, apoštol a evanjelista
Ut – Sv. Neviniatka, mučeníci
St – Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník
Pi – Sv. Silvester I., pápež
So – Panna Mária Bohorodička
Ne – 2. nedeľa po narodení Pána „C“    

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – Ján Nisky (č.d. 59)
                      18:00 Horovce – Anna, Michal Jurčo (č.d. 202)
Utorok – 17:00Tušická Nová Ves – Anna Džubanská, mesačná
                  18:00 – Horovce – rod. Ihnátová, rod. Tormová (č.d. 61)
Streda – 18:00 – Horovce – ZBP rod. Čeklovská (č.d. 213)
Štvrtok – 18:00 – Tušice – Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku
Piatok – 9:00 Tušická Nová Ves Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku
                10:30 – Horovce Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku
Sobota – 8:00 – Tušice – Mária Pavlová (č.d. 160)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                10:30 – Horovce – ZBP rod. Zuzanová (č.d. 223)
Nedeľa – 8:00 – Tušice – Anna, Vasiľ Andrejko (č.d. 224)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Kuchár (č.d. 202)
                 10:30 – Horovce – za farnosť

Režim OP
Max. 45 ľudí (H)  30 (TNV, T)
Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania. Osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia mať doklad RT-PCR2 o prekonaní), sa môžu zúčastňovať do 180 dní od prekonania. Osoby po prekonaní COVID-19 sa môžu zúčastňovať až po dobu 1 roka od jeho prekonania, ak majú aspoň jednu dávku vakcíny (a vakcína musela byť podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3). Deti mladšie ako 2 roky sa môžu zúčastniť bez podmienok. Deti vo veku 2-12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP).

Oznamy:
Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omší 1.1. a 2.1., bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu:
Sobota 1.1. – Horovce – 11:30 – 12:30
                        Tušická Nová Ves – 12:45 – 13:15
                        Tušice – 13:30 – 14:00
Nedeľa 2.1. – Horovce – 11:30 – 12:30
                         Tušická Nová Ves – 12:45 – 13:15
                         Tušice – 13:30 – 14:00

– v pondelok večer pri sv. omši v Horovciach bude požehnanie vína

– zapisovanie úmyslov na 1. polrok 2022 bude možné od 25.12. až do 31.12.2021 a to týmto spôsobom. Na papier napíšte úmysel, na ktorý má byť odslúžená sv. omša, názov obce a číslo domu toho kto dáva, plus hodnotu milodaru. Takto vypísaný lístok potom s vašim milodarom vhoďte do krabičky pri vchode do kostola. Každý môže dať nateraz 2 úmysly. Ďakujem za pochopenie.

– v piatok máme posledný deň v kalendárnom roku 2021. Na záver svätej omše bude ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia a milosti, ktorými nás Pán Boh obdaroval v uplynulom roku. Kto sa zúčastní na speve Teba, Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

– v sobotu máme prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Kto sa zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritu – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– v tomto vianočnom období z dôvodu pandémie a opatrení s tým spojenými opäť nebude možné vykonať požehnanie príbytku kňazom

– v zbierke „Jasličky“ sa vyzbieralo spolu v celej farnosti 222€. Pán Boh zaplať za milodary.