1. adventná nedeľa „C“

Farské oznamy

      1. adventná nedeľa „C“
       (29.11.2021 – 5.12.2021)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Ondrej, apoštol
Pi – Sv. František Xaverský, kňaz
So – Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
          Sv. Barbora, panna a mučenica
Ne – 2. adventná nedeľa „C“    

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, zákazu vychádzania, zákazu zhromažďovania sa s účinnosťou od 25.11.2021 sv. omše sú opäť slávené bez účasti veriacich až do opätovného povolenia.

Sväté omše:
Pondelok –  Tušická Nová Ves – Anna Džubanská, zádušná
Utorok –  Tušická Nová Ves – Andrej Kočiš, mesačná
Streda – 6:00 – Horovce – na úmysel ordinára
Štvrtok – 6:00 – Horovce – na úmysel ordinára
Piatok – 6:00 – Horovce – na úmysel ordinára
Sobota – 6:00Horovce – za farnosť
Nedeľa – 9:00 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– Individuálna pastorácia (spoveď + sv. prijímanie)
Streda – Tušice – od 14:00 – do 17:00
Štvrtok – Tušická Nová ves – od 14:00 – do 17:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
                Horovce – od 14:00 – do 18:00
Nedeľa – Horovce – od 10:00 – do 12:00