4. adventná nedeľa „C“

Farské oznamy

 4. adventná nedeľa „C“
 (20.12.2021 – 26.12.2021)

Liturgický kalendár:
So – Narodenie Pána, slávnosť
Ne – Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa „C“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Balint, zádušná
                      18:00 Horovce – Mária Bereščíková, (ružencové bratstvo)

Utorok – 17:00Tušice – Mária Matovičová
                  18:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Kočiš, mesačná

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Karafová (č.d. 123)

Štvrtok – 7:30 – Horovce – členovia ružencového bratstva

Piatok – 22:30Tušická Nová VesZBP rod. Vargová (č.d. 23)

Sobota – 00:00 – Horovce – na úmysel
                 8:00 – Tušice – za deti ktoré boli prijaté do ZMM
                 9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Bajusová, Vasiľová (č.d. 133)
                10:30 – Horovce – za farnosť

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Kočišová (č.d. 202)
                 10:30 – Horovce – ZBP Mária Bereščíková (č.d. 114)

Oznamy:
Spovedanie: Pondelok – Tušická Nová Ves – 16:00 – 17:00
                           Utorok – Tušice – 16:00 – 17:00
                           Streda – Horovce – 16:00 – 17:50

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omší 25.12. a 26.12., bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu:
Sobota 25.12. – Horovce – 11:30 – 12:30
                             Tušická Nová Ves – 12:45 – 13:15
                             Tušice – 13:30 – 14:00
Sv. prijímanie pre chorých (prvopiatkových) od 14:00 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Nedeľa 26.12. – Horovce – 11:30 – 12:30
                              Tušická Nová Ves – 12:45 – 13:15
                              Tušice – 13:30 – 14:00

– Budúca nedeľa je sviatkom Svätej rodiny. Pri svätej omši si budú môcť manželia obnoviť svoj manželský súhlas. Preto sú na túto svätú omšu pozvané všetky manželské páry – bez rozdielu veku – ktoré uzavreli manželstvo pred tvárou Boha a chcú si vyprosovať Božie požehnanie do ďalšieho spoločného života. Zároveň bude udelené aj požehnanie pre rodiny.

– zapisovanie úmyslov na 1. polrok 2022 bude možné od 25.12. až do 31.12.2021 a to týmto spôsobom. Na papier napíšte úmysel, na ktorý má byť odslúžená sv. omša, názov obce a číslo domu toho kto dáva, plus hodnotu milodaru. Takto vypísaný lístok potom s vašim milodarom vhoďte do krabičky pri vchode do kostola. Každý môže dať nateraz 2 úmysly. Ďakujem za pochopenie.