10. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

 10. nedeľa v období cez rok „B“
      (10.6.2024 – 16.6.2024)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Barnabáš, apoštol
Št – Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
Ne 11. nedeľa v období cez rok „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – rod. Haberová, Karafová (č.d. 123)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Michal Bajus (č.d. 185)
                  18:00 – Horovce – rod. Bereščíková, Tirpáková (č.d. 114)

Streda – 18:00 – Horovce – Andrej a rodičia (č.d. 61)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Ján Kovaľ (Dvor.)
                   18:00 – Horovce – Jaroslav a rodičia (č.d. 58)

Piatok – 18:00 – Horovce – za farnosť

Sobota – 17:30 – Tušice – ZBP Teodor a Jaroslava (č.d. 158)
                  18:30 – Tušická Nová Ves – Zuzana, Michal Habura (č.d. 28)

Nedeľa – 9:00 – Horovce – za birmovancov
                                                (sv. omša za farnosť odslúžená 14.6.)

Oznamy:
– stretnutie všetkých birmovancov bude od pondelku do piatku na sv. omši v Horovciach a po nej bude nácvik slávenia a piesní.