Nedeľa Najsvätejšej Trojice „B“

Farské oznamy

Najsvätejšia Trojica „B“
   (27.5.2024 –2.6.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Augustín z Canterbury, biskup
St – Sv. Pavol VI., pápež
Št – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv,
slávnosť
So – Sv. Justín, mučeník
Ne 9. nedeľa v období cez rok „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – rod. Čačková (č.d. 39)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Helena, Jozef Kmec, rod. Paľová (č.d. 135)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Vargová (č.d. 154)

Štvrtok – 16:00 – Tušice – ZBP Dominik (č.d. 239)
                  17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Monika (č.d. 202)
                   18:00 – Horovce – za farnosť

Piatok – 18:00 – Horovce – ZBP rod. Vantová, Tidiková (č.d. 12)

Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – Mária, Michal Bálint (č.d. 34)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                 9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Vaľovská, Mišková, Skočná (č.d. 153)
                  10:30 – Horovce – ZBP rod. Marjová (č.d. 137)