7. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

     7. veľkonočná nedeľa „B“
         (13.5.2024 –19.5.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Preblahoslavená Panna Mária Fatimská
Ut – Sv. Matej, apoštol
Št – Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
So – Sv. Ján I., pápež a mučeník
Ne Zoslanie Ducha Svätého „B“
    

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Ján Storoška (č.d. 108)
                      18:00 – Horovce – rod. Kondisová, Jendželovská (č.d. 56)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Ján Polák (č.d. 15)

Streda – 18:00 – Horovce – ZBP rod. Ľochová (č.d. 8)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Anna, Pavol (č.d. 147)

Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Šimková, Hredzáková (č.d. 27)

Sobota – 18:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Ján 80r. (č.d. 133)
                  19:30 – Tušice – za farnosť

Nedeľa – 8:00 – Horovce – rod. Vyšínová, Bereščíková (č.d. 119)
                 10:30 – Tušice (odpustová slávnosť)za veriacich z filiálky Tušice

Oznamy:
– v stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Obsah: Prosby za jednotu kresťanov, alebo Za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.
– stretnutie birmovancov podľa rozpisu v skupinách
– na budúcu nedeľu bude v Tušiciach odpustová slávnosť z príležitosti titulu kostola. Hlavný celebrant a kazateľ bude Vdp. Lukáš Imrich, farský vikár farnosti Svätej Rodiny v Košiciach. Všetci ste srdečne pozvaní.