6. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

 6. veľkonočná nedeľa „B“
    (6.5.2024 –12.5.2024)

Liturgický kalendár:
Št – Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Pi – Sv. Ján z Avily,
kňaz a učiteľ Cirkvi
So – Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica
Ne 7. veľkonočná nedeľa „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Mária Fedorová, zádušná
                      18:00 – Horovce – rod. Kukuruzová, Nováková (č.d. 12)

Utorok – 17:00 – Tušice – ZBP Eva s rodinou (Dvor.)
18:00 – Horovce – Juraj Rusinkovič (č.d. 196)

Streda – 7:30 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Barbaričová (č.d. 47)

Štvrtok – 16:00 – Tušice – rod. Mišková, Hutmanová (č.d. 12)
                  17:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  18:00 – Horovce – Ján Sokira (č.d. 209)

Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Bereščiková, Halasová (č.d. 70)

Sobota – 18:00 – Tušice – ZBP Tomáš (č.d. 68)

Nedeľa – 8:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Juraj Koscelanský 70r. (č.d. 140)
                 10:00 – Horovce – za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
                                                      (za farnosť odslúžená 7.5. 2024)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za milodary.
– v pondelok, utorok a v stredu máme prosebné dni. Obsahom je prosba za úrodu.