5. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

 5. veľkonočná nedeľa „B“
     (29.4.2024 –5.5.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
Ut – Sv. Pius V., pápež
St – Sv. Jozef, robotník
Št – Sv. Atanáz,
biskup a učiteľ Cirkvi
Pi – Sv. Filip a Jakub, apoštoli
So – Sv. Florián,
mučeník
Ne 6. veľkonočná nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – ZBP Eva Mrázová (č.d. 214)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Michal (č.d. 198)

Streda – 7:30 – Horovce – Anton Tomko (č.d. 168)

Štvrtok – 8:00 – Tušice – na úmysel ordinára
                 18:00Horovce – rod. Poláková, Zuzanová (č.d. 252)

Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota7:15 – Fatimská pobožnosť
8:00 – Horovce – rod. Juraj Vaňo (č.d. 42)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Marta Bálintová (č.d. 176)
                 10:30 – Horovce – rod. Jurčová, Vaňová (č.d. 202)

Oznamy:
– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok na sv. omši v Horovciach.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Tušice – od 16:00 do 17:00 – prípadne po sv. omši
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:00 do 17:00 prípadne po sv. omši
Štvrtok –Horovce – od 16:15 do 17:45
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– v stredu začína mesiac mariánsky mesiac máj, litánie sa budeme modliť pred sv.omšou spoločne.

– celofarská poklona vo štvrtok:
T – 8:30 – 11:30
TNV – 11:45 – 14:45
H – 15:00 – 17:45

– Na deň rodiny 9. júna o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Kto ma z jubilujúcich manželských párov záujem sa zúčastniť, nahláste sa v sakristii u p. farára.