4. veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

 4. veľkonočná nedeľa „B“
(nedeľa Dobrého pastiera)

    (22.4.2024 –28.4.2024)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Vojtech, biskup a mučeník
St – Sv. Juraj,
mučeník
          Sv. Fidel zo Sigmaringenu, kňaz
Št – Sv. Marek, evanjelista
Ne 5. veľkonočná nedeľa „B“    

Sväté omše:
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna, Ján, Marián (č.d. 27)

Streda – 18:00 – Horovce – Mikola (č.d. 143)

Štvrtok – 17:00Tušice – Mária, Jozef Lukáč (č.d. 46)

Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Babinová (č.d. 53)

Sobota – 8:00 – Horovce – rod. Kostrej (č.d. 109)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP rod. Marinčáková, Oporosková (č.d. 204)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Haburová, Poláková, Ľochová (č.d. 65)
                 10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv. omši v Horovciach.

– stretnutie birmovancov bude podľa rozpisu: streda – skupina Horovce
štvrtok – skupina Tušice/TNV

– Na deň rodiny 9. júna o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Kto ma z jubilujúcich manželských párov záujem sa zúčastniť, nahláste sa v sakristii u p. farára.

– Združenie zázračnej medaily pozýva svojich členov na duchovnú obnovu vo farskom kostole v Parchovanoch v dňoch 26. – 28. apríla 2024.
V prípade záujmu sa treba prihlásiť u vedúceho skupiny ZZM.
Tušice – p. Siksová
Tušická Nová Ves – p. Vargová Lucia
Horovce – p. Ľochová st.