2. veľkonočná nedeľa „B“ (nedeľa Božieho milosrdenstva)

Farské oznamy

   2. veľkonočná nedeľa „B“
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
       (8.4.2024 –14.4.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Zvestovanie Pána, slávnosť
Št – Sv. Stanislav, biskup a mučeník
So – Sv. Martin I., pápež a mučeník
Ne 3. veľkonočná nedeľa „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 16:00 – Tušice – Veronika, Dušan, Jaroslav (č.d. 68)
                      17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Michal (č.d. 19)
                      18:00 – Horovce – Michal Kopča (č.d. 95)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Zuzana, Ján Ivan (č.d. 28)

Streda – 18:00 – Horovce – Anna Andrejčinová (č.d. 154)

Štvrtok – 17:00Tušice – Anna Gajdziková, zádušná (č.d. 22)

Piatok – 18:00 – Horovce – Pavol Polák (č.d. 176)

Sobota – 8:00 – Horovce – Matej a rodičia (č.d. 61)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Zuzana, Andrej (č.d. 144)
                 10:30 – Horovce – Anton Jendželovský a rodičia (č.d. 113)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu bude zbierka na faru/farskú budovu. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.
– slávnosti vo farnosti:
Odpust – Tušice 19.5.2024 10:30
Tušická Nová Ves 9.6.2024 10:30
Horovce 25.8.2024 10:00
1. sv. prijímanie Horovce 12.5.2024 10:00
birmovka Horovce 16.6.2024 9:00