5. pôstna nedeľa „B“

 Farské oznamy

          5. pôstna nedeľa „B“
        (18.3. 2024 – 24.3.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi
Ut – Sv. Jozef, ženích Preblahoslavenej Panny Márie
Ne – Palmová nedeľa „B“ (nedeľa utrpenia Pána)    

Sväté omše:
Pondelok – 7:30 – Horovce – † Pavol (p.f.)

Utorok – 16:00 – Tušice – Mária, Jozef Kmec (č.d. 166)
                  17:00 – Tušická Nová Ves – Mária, Juraj Eštok, Milan (č.d. 184)
                  18:00 – Horovce – na úmysel

Streda – 17:00 –  Tušická Nová Ves – Mária (č.d. 88)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP rod. Hotovčinová (č.d. 92)

Piatok – 18:00 – Horovce – Juraj Vanta (č.d. 12)

Sobota – 8:00 – Horovce – Mária, Ján Tomáš (č.d. 65)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Michal, Martin, Marek (č.d. 19)
                  10:30 – Horovce – Oľga, Vladimír, Pavol Štrus, rod. Džudžáková (č.d. 190)

Oznamy:
– krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní celá farnosť o 1400 hod. Filiálky Tušice a Tušická Nová Ves – piatok o 17h

Spovedanie pred Veľkou nocou:
Sobota – Horovce od 9:00 – cca 11:00
– počas týždňa 1h pred sv. omšou