4. pôstna nedeľa „B“ (nedeľa Laetare)

 Farské oznamy

      4. pôstna nedeľa „B“ (nedeľa Laetare)
              (11.3. 2024 – 17.3.2024)

Liturgický kalendár:
Ne – 5. pôstna nedeľa „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – ZBP Jarmila (č.d. 109)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna Bajusová (č.d. 185)
                  18:00 – Horovce – Ján Kušnír, 1.výr. (č.d. 146)

Streda – 18:00 – Horovce – Anton, Helena, Anton Hotový (č.d. 222)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP Mária s rod. (Dvor.)

Piatok – 18:00 – Horovce – Mária, Ján Andrejčin (č.d. 209)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Anna, František Andrejka (č.d. 224)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová, Krausová, Čačková (č.d. 124)
                  10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní celá farnosť o 1400 hod. Filiálky Tušice a Tušická Nová Ves – piatok o 17h
– na budúcu nedeľu bude zbierka na jednotlivé kostoly v našej farnosti. Pán Boh zaplať za milodary.
– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach. V piatok sa potom deti budú modliť krížovú cestu pred sv. omšou v Horovciach
– stretnutie všetkých birmovancov bude v sobotu o 9:30 na fare, kde bude pre nich duchovná obnova na tému Ktorá postava som ja v príbehu o márnotratnom synovi.
– stretnutie rodičov birmovancov bude v nedeľu 17.3. po skončení krížovej cesty vo farskom kostole v Horovciach.