5. nedeľa v období cez rok „B“

 Farské oznamy

   5. nedeľa v období cez rok „B“
         (5.2. 2024 – 11.2.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Agáta, panna a mučenica
Ut – Sv. Pavol Miki a spol.,
mučeníci
Št – Sv. Hieronym Emiliany, rehoľník
         Sv. Jozefína Bakhita,
panna
Pi – Sv. Apolónia, mučenica
So – Sv. Školastika, panna
Ne – 6. nedeľa v období cez rok „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Alojz Jendželovský (č.d. 56)

Utorok – 7:30 – Tušická Nová Ves – rod. Holubová, Asnaďová, Kondášová (č.d. 198)

Streda – 18:00 – Horovce – ZBP Valéria  (č.d. 209)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP Timka a Kristínka (č.d. 132)

Piatok – 18:00 – Horovce – Ladislav Sopko (č.d. 159)

Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Anna (č.d. 40)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Jurková, Kačurová, Michnová (č.d. 148)
                  10:30 – Horovce – ZBP Patrik 30r. (č.d. 238)

Oznamy:
– stretnutie všetkých birmovancov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.

– vysluhovanie sv. pomazania chorých pri sv. omši:
Štvrtok – Tušice
Piatok – Horovce
Sobota – Tušická Nová Ves

– na budúcu nedeľu bude zbierka na faru. Pán Boh zaplať za milodary.