Krst Pána „B“

 Farské oznamy

          Krst Pána „B“
  (8.1. 2024 – 14.1.2024)

Liturgický kalendár:
So – Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
Ne – 2. nedeľa v období cez rok „B“    

Sväté omše:
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Kuchár (č.d. 173)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Tačarová (č.d. 126)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Mária Pavlová, Mária Marinková (č.d. 158)

Piatok – 18:00 – Horovce – Ján Marjovič (č.d. 239)

Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – rod. Oporosková, Bujalošová (č.d. 29)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Ján (Dvor.)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Džubanský (č.d. 81)
                  10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.
– stretnutie birmovancov (skupina Horovce) bude v stredu po sv.omši v Horovciach.
Skupina TNV/T bude vo štvrtok po sv. omši v Tušiciach.
– na budúcu nedeľu bude zbierka na jednotlivé kostoly v našej farnosti. Pán Boh zaplať za vaše milodary