Nedeľa Svätej Rodiny „B“

 Farské oznamy

           Nedeľa Sv. Rodiny „B“ Ježiš, Mária, Jozef
                  (1.1. 2024 – 7.1.2024)

Liturgický kalendár:
Po – Bohorodička Panna Mária
Ut – Sv. Bazil Veľký a Sv. Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi
St – Najsvätejšie meno Ježiš
So – Zjavenie Pána
Ne – Krst Pána „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Tušice – rod. Hotovčinová, Pavel, Anna, Marta, Alžbeta (č.d. 59)
                      9:15 – Tušická Nová Ves – rodičia Anna, Michal, Alžbeta, Michal (č.d. 19)
                    10:30 – Horovce – za farnosť

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Saganová (č.d. 146)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Bereščíková, Halasová (č.d. 70)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – rod. Vargová, Timková (č.d. 46)

Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Jaroslav, Jozef (č.d. 138)
                10:30 – Horovce – Michal Kopča a rodičia (č.d. 95)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Pavol, Pavol Marinko (č.d. 158)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – rod. Kostrej (č.d. 109)

Oznamy:
– v pondelok máme prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Kto sa zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritu – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.
– Sv. prijímanie pre chorých (prvopiatkových) zanesiem na Nový rok 1.1.2024 od 11:45 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
– v stredu 3.1.2024 stretnutie na sv. omši v Horovciach pre všetkých birmovancov. Stretnutie začneme už o 16h na fare.