4. adventná nedeľa „B“

 Farské oznamy

    4. adventná nedeľa „B“
 (25.12. 2023 – 31.12.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Narodenie Pána
Ut – Sv. Štefan, prvý mučeník
St – Sv. Ján, apoštol a evanjelista
Št – Sv. Neviniatka, mučeníci
Pi – Sv. Tomáš Becket,
biskup a mučeník
Ne – Svätá Rodina – Ježiš, Mária, Jozef    

Sväté omše:
Pondelok – 0:00 – Horovce – na úmysel
                      8:00 – Tušice – za farnosť
                      9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Ján 60r. (č.d. 198)
                     10:30 – Horovce – ZBP Helena Marjovičová (č.d. 126)

Utorok – 8:00 – Tušice – ZBP Mária Čačková, rod. Rajnová (č.d. 132)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Haburová, Mrugová, Pollaková (č.d. 144)
                  10:30 – Horovce – ZBP Mária Bereščíková (č.d. 114)

Streda – 17:00 – Tušická Nová Ves – Božena, Jolana, Roman Ľoch (č.d. 185)
                 18:00 – Horovce – Peter Guľaš (č.d. 64)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Mária, Jozef (č.d. 145)

Piatok – 18:00 – Horovce – Mária Ľochová (č.d. 211)

Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť

Nedeľa – 8:00 – Horovce – Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku
                  9:30 – Tušická Nová Ves – Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku
                  11:00 – Tušice – Poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku

Oznamy:
Deti, ktoré sa zapojili do akcie „Dobrá novina“ budú koledovať v Horovciach 25.12. pred začiatkom sv. omše; Tušice 26.12. na záver sv. omše a Tušická Nová Ves 26.12. pred začiatkom sv. omše. Svoje milodary pre deti v Južnom Sudáne budete môcť vložiť do pripravenej pokladničky s označením Dobrá novina v deň koledovania.

V nedeľu máme posledný deň v kalendárnom roku 2023. Na záver svätej omše bude ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia a milosti, ktorými nás Pán Boh obdaroval v uplynulom roku. Kto sa zúčastní na speve Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

Sv. prijímanie pre chorých (prvopiatkových) zanesiem zajtra 25.12. od 12:00 a tiež aj na budúci pondelok 1.1.2024 (Nový rok) od 11:45 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Kto by mal záujem o požehnanie svojho príbytku nech sa zahlási v sakristii do nedele 31.12.2023. Požehnávať domy budem chodiť 6.1.a 7.1.2024 podľa počtu nahlásených príbytkov od 12:00.