2. adventná nedeľa „B“

 Farské oznamy

         2. adventná nedeľa „B“
       (11.12. 2023 – 17.12.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Damaz I., pápež
Ut – Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská
St – Sv. Lucia, panna a mučenica
Št – Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Ne – 3. adventná nedeľa „B“ (nedeľa gaudete)

Sväté omše:
Pondelok – 6:00 – Horovce – na úmysel ordinára

Utorok – 6:00 – Tušice – na úmysel ordinára
                  17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Kmecová, Ješková (č.d. 202)

Streda – 18:00 – Horovce – Ján Ľoch a rodičia (č.d. 40)

Štvrtok – 6:00 – Tušická Nová Ves – na úmysel ordinára
                  17:00 – Tušice – Michal Kišeda (č.d. 24)

Piatok – 18:00 – Horovce – Peter Ľoch (č.d. 216)

Sobota – 6:00 – Horovce – Anna Rusinkovičová (ruž. bratstvo)
(latinsko – slovenská)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Nikoleta a Vladimír (č.d. 22)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – Miroslav, Roman (č.d. 141)

Oznamy:
– Zimné kántrové dni – streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.

– v piatok 15.12.2023 stretnutie na sv. omši v Horovciach pre všetkých birmovancov aj po skončení sv. omše.

– kto by sa chcel zapojiť do Dobrej noviny, nácvik bude utorok 12.12.2023 o 16:30 v kultúrnom dome v Tušiciach. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v Afrických krajinách. Všetky deti aj mládež  sú srdečne pozvaní.

– na budúcu nedeľu 17.12. 2023 bude zbierka na farskú budovu. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.