34. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 34. nedeľa v období cez rok „A“
       Náš Pán Ježiš Kristus,
          Kráľ neba i zeme
      (27.11.2023 – 3.12.2023)

Liturgický kalendár:
Št – Sv. Ondrej, apoštol
Ne – 1. adventná nedeľa „B“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Juraj Vaňo a synovia (č.d. 42)

Utorok – 18:00 – Tušická Nová ves – Márie, Ján, Jozef, Anežka, Jana (č.d. 88)

Streda – 18:00 – Horovce – Zuzana Čižmárová (č.d. 168)

Štvrtok – 18:00 – Tušice – Zuzana Šalitrošová (Dvor. 118)

Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Anna Hazugová (č.d. 158)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – Mária Gajdošová (č.d. 124)

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Horovce od 17:00 – 18:00
Utorok – Tušická Nová Ves od 16:45 – 18:00
Streda – Horovce od 16:30 – 18:00
Štvrtok – Tušice od 16:45 – 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za milodary.
– na budúcu nedeľu začína nový liturgický rok „B“, na začiatku každej sv. omše bude požehnanie adventných vencov a sviec.