33. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

    33. nedeľa v období cez rok „A“
         (20.11.2023 – 26.11.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie
St – Sv. Cecília, panna a mučenica
Št – Sv. Kliment I.,
pápež a mučeník
         Sv. Kolumbán, opát
Pi – Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, spoločníci, mučeníci
So – Sv. Katarína Alexandrijská,
panna a mučenica
Ne – Náš Pán Ježiš Kristus, Kráľ neba i zeme
34.
nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Jozef, Helena Kmec (č.d. 135)

Utorok – 7:30 – Horovce – na úmysel

Streda – 18:00 – Horovce – Anna, Andrej Bereščík
                                                  Alžbeta, Ján Hotovčin (č.d. 11)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Ján (Dvor.)

Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Bereščíková, Tirpáková (č.d. 114)

Sobota – 8:00 – Horovce – Ladislav Bálint (č.d. 214)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Kondášová, Holubová (č.d. 172)
                  10:30 – Horovce – ZBP Ema (č.d. 137)

Oznamy:
– stretnutie birmovancov (skupina Horovce) bude v stredu po sv.omši v Horovciach.
Skupina TNV/T bude vo štvrtok po sv. omši v Tušiciach

– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.

– na budúcu nedeľu bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za všetky milodary.