32. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

  32. nedeľa v období cez rok „A“
      (13.11.2023 – 19.11.2023)

Liturgický kalendár:
St – Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
Št – Sv. Margita Škótska, kráľovná
         Sv. Gertrúda, panna
Pi – Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
So – Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla,
apoštoli
Ne – 33. nedeľa v období cez rok „A“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Ján Sokira (č.d. 207)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová, Krausová,
                                                                     Čačková (č.d. 124)

Streda – 18:00 – Horovce – Anna, František (č.d. 101)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – rod. Jenčová (č.d. 46)

Piatok – 7:30 – Horovce – za duše v očistci (č.d. 168)

Sobota – 8:00 – Tušice – Anna Čačková (č.d. 86)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Mária, Juraj Lukáč (č.d. 76)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Mištaľová (č.d. 177)
                  10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.
– na budúcu nedeľu bude zbierka na faru. Pán Boh zaplať za milodary.