30. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

    30. nedeľa v období cez rok „A“
          (30.10.2023 – 5.11.2023)

Liturgický kalendár:
St – Všetkých svätých
Št – Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Pi – Sv. Martin de Porres, rehoľník
So – Sv. Karol Boromejský,
biskup
Ne – 31. nedeľa v období cez rok „A“    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Tušická Nová Ves – rod. Zamborová (č.d. 194)

Utorok – 11:30 – Horovce – Zuzana Čižmárová, pohrebná
                  18:00 – Horovce – Helena Halasová (č.d. 216)

Streda – 8:00 – Tušice – ZBP rod. Obrinové, Siksová, Vargová (č.d. 145)
                 9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Alica a Ondrej (č.d. 144)
                 10:30 – Horovce – za farnosť

Štvrtok – 16:00 – Tušice – Mária Matovičová (č.d. 41)
                  17:00 –Tušická Nová Ves – za všetkých zosnulých
                  18:00 – Horovce – na úmysel Sv. Otca

Piatok – 16:30 – Tušice – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 8:00 – Horovce – za duše v očistci (ruž. bratstvo)
                 8:45 – Tušice – ZBP rod. Hutmanová, Eštoková (č.d. 12)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Vargová (č.d. 19)
                  10:30 – Horovce – Mária, Andrej Bodnár (č.d. 205)

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Tušická Nová Ves od 16:30 – 18:00
Utorok – Horovce od 16:00 – 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Dušičková oktáva
Od 1.11. do 8.11. môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.
Podmienky na získanie odpustkov:

  1. spoveď (stačí jedna spoveď na všetky odpustky)
  2. prijímanie
  3. modlitba na úmysel sv. Otca ( Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu )
  4. vykonanie predpísaného skutku, ktorým je:

1.11. – 8.11. návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých,

 2.11. návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha

Okrem týchto podmienok je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, hoci aj všednému.

– pobožnosť na cintoríne 1.11.2022:
Tušice – 13:30
Tušická Nová Ves – 14:00
Horovce – 15:00