28. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 28. nedeľa v období cez rok „A“
     (16.10.2023 – 22.10.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Hedviga, rehoľníčka
          Sv. Margita Mária Alacoque, panna
          Sv. Gál,
kňaz
Ut – Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
St – Sv. Lukáš,
evanjelista
Št – Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, a ich spol., mučeníci
         Sv. Pavol od Kríža, kňaz
Ne – 29. nedeľa v období cez rok „A“ (misijná nedeľa)    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Zuzana, Andrej Ješko (č.d. 255)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Balintová, Veselinyová (č.d. 35)

Streda – 18:00 – Horovce – Anton, Helena, Anton Hotový (č.d. 222)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP Zuzana a Ján (č.d. 46)

Piatok – 18:00 – Horovce – Ján, syn Ján Ščerbák (č.d. 162)

Sobota – 8:00 – Horovce – Július Farkaš (č.d. 158)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  9:15 – Tušická Nová Ves – rod. Vaľovská, Mišková,
                                                                   Vargová (č.d. 153)
                  10:30 – Horovce – ZBP rod. Ladislav Bálint (č.d. 214)

Oznamy:
– v dnešnú nedeľu sa koná zbierka na jednotlivé kostoly vo farnosti. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.
– na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.