27. nedeľa v období cez rok „A“ aktualizované

Farské oznamy

27. nedeľa v období cez rok „A“
      (9.10.2023 – 15.10.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Dionýz, biskup a spoločníci mučeníci
          Sv. Ján Leonardi, kňaz
St – Sv. Ján XXIII.,
pápež
So – Sv. Kalixt I., pápež a mučeník
Ne – 28. nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Matysková (č.d. 203)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Poláková, Balogová (č.d. 186)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Mária Čačková (č.d. 39)

Piatok – 18:00 – Horovce – Anna, Ján, rod. Marjovičová (č.d. 239)

Sobota – 11:30 – Horovce – † Ján Sokira, pohrebná

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Mária, Anna, Andrej (č.d. 239)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Jozefína a Marek a deti (č.d. 23)
                  10:30 – Horovce – ZBP Anna Lechmanová 60r. (č.d. 113)
                                                     (sv. omša za farnosť odslúžená 10.10.2023)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu sa koná zbierka na jednotlivé kostoly vo farnosti. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.

– v stredu na sv. omši v Horovciach bude stretnutie prvoprijímajúcich detí

– v piatok 13.10.2023 stretnutie na sv. omši v Horovciach pre všetkých birmovancov aj po skončení sv. omše.