20. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 20. nedeľa v období cez rok „A“
        (21.8.2023 – 27.8.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Pius X., pápež
Ut –Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
St – Sv. Ružena Limská, panna
Št – Sv. Bartolomej, apoštol
Pi – Sv. Ľudovít, kráľ
         Sv. Jozef Kalazanský, kňaz
Ne – 21. nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – ZBP rod. Ľochová

Utorok – 18:00 – Horovce – Ján Hredzák (č.d. 27)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Bereščíková, Vyšínová (č.d. 119)

Štvrtok – 18:00 – Tušice – Ján Nisky, rodičia Anna, Jozef (č.d. 59)
              18:45 – Tušická Nová Ves – Mária Bajusová (č.d. 133)

Piatok – 18:00 – Horovce – Alojz Marjovič (č.d. 126)

Sobota – 18:30 – Tušice – ZBP Lucia (č.d. 145)

Nedeľa – 8:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť
              9:00 – Horovce – Mária, Ján Marjov (č.d. 65)

Oznamy:
– prihlasovanie deti na prípravu k 1.sv. prijímaniu bude možné cez týždeň a v nedeľu po sv. omši do 10.9.2022.