18. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 18. nedeľa v období cez rok „A“
          (Premenenie Pána)
        (7.8.2023 – 13.8.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Sixtus II., pápež a jeho spoločníci, mučeníci
          Sv. Kajetán, kňaz
Ut – Sv. Dominik,
kňaz
St – Sv. Terézia Benedikta, panna a mučenica, patrónka Európy
Št – Sv. Vavrinec,
diakon a mučeník
Pi – Sv. Klára, panna
         Sv. Zuzana, panna a mučenica
So – Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
Ne – 19. nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Anna Kačmárová (č.d. 202)
                      18:45 – Tušická Nová Ves – Anna, Mária Bajusové (č.d. 140)

Sobota – 18:30 – Tušice – Helena, rod. Hutmanová (č.d. 12)

Nedeľa – 7:30 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  8:30 – Horovce – Anton Bereščík (č.d. 11)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu bude zbierka na kostoly vo farnosti. Pán Boh zaplať za všetky milodary.