17. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

17. nedeľa v období cez rok „A“
        (31.7.2023 – 6.8.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Ut – Sv. Alfonz Mária de´ Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
St – Sv. Euzébius Vercellský, biskup
          Sv. Peter Julián Eymard, kňaz
Pi – Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
So – Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Ne – 18. nedeľa v období cez rok „A“ (Premenenie Pána)

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Holubová, Božová,
                                                                      Černaková, Lešniaková (č.d. 198)

Utorok – 7:30 – Horovce – ZBP Mária (č.d. 156)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Jendželovská, Šoltésová (č.d. 113)

Štvrtok – 18:00 – Tušice – Michal Kišeda (č.d. 24)

Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 18:30 – Tušická Nová Ves – Andrej Bálint (č.d. 35)

Nedeľa – 7:30 – Tušice – za farnosť
                  8:30 – Horovce – ZBP Zlatica 60r. (č.d. 56)

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok – Tušická Nová Ves – od 16:45 do 18:00
Streda – Horovce – od 16:30 do 18:00
Štvrtok – Tušice – od 16:45 do 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Dňa 2. augusta (v stredu) možno v bazilike minor, v katedrálnom kostole, vo farských a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.