14. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

14. nedeľa v období cez rok „A“
         (10.7.2023 – 16.7.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Št – Sv. Henrich
Pi – Sv. Kamil de Lellis, kňaz
So – Sv. Bonaventúra,
biskup a učiteľ Cirkvi
Ne – 15. nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Alojz Andrejčin (č.d. 109)

Utorok – 7:30 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Barbaričová (č.d. 47)

Streda – 18:00 – Horovce – ZBP Anna Vantová (č.d. 12)

Štvrtok – 7:30 – Tušice – za farnosť

Piatok – 18:00 – Horovce – Matej a rodičia (č.d. 61)

Sobota – 18:30 – Tušice – ZBP Katarína (č.d. 204)

Nedeľa – 7:30 – Tušická Nová Ves –rod. Eštoková, Makohusová (č.d. 94)
                  8:30 – Horovce – ZBP Mária a Anton 55r. manž. (č.d. 114)

Oznamy:
– na budúcu nedeľu bude zbierka na faru. Pán Boh zaplať za milodary.