12. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

12. nedeľa v období cez rok „A“
        (26.6.2023 – 2.7.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
St – Sv. Irenej, biskup a učiteľ Cirkvi, mučeník
Št – Sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť
Pi – Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme
Ne – 13. nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Baran
                      18:00 – Horovce – Ferdinand Ecker (č.d. 165)

Utorok – 7:30 – Tušice – na úmysel ordinára

Štvrtok – 16:30 – Tušice – za farnosť
                 17:30 – Tušická Nová Ves – ZBP a pokoj pre rodiny Michal,
                                                                  Martin, Marek Varga (č.d. 19)
                  18:30 – Horovce – Peter Ľoch (č.d. 216)

Piatok – 18:00 – Horovce – Ján Tomáš (č.d. 65)

Sobota – 8:00 – Horovce – Poďakovanie za Božiu ochranu obce

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Liana, Pavol (č.d. 70)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – rod. Hredzáková, Šimková (č.d. 27)

Oznamy:
– v piatok vo farskom kostole v Horovciach pri sv. omši o 18:00 bude Te Deum za uplynulý šk. rok, zároveň vyhodnotíme zbieranie nálepiek počas roku. Pozývam všetkých žiakov a študentov.

– v sobotu 1.7.2023 slávi naša farnosť 20.výročie zriadenia.