11. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

 11. nedeľa v období cez rok „A“
        (19.6.2023 – 25.6.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Romuald, opát
St – Sv. Alojz Gonzága, rehoľník
Št – Sv. Pavlín z Noly,
biskup
          Sv. Ján Fišer, biskup a Tomáš Morus, mučeníci
So – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Ne – 12. nedeľa v období cez rok „A“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Anna, Anton Jendželovský (č.d. 113)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Saganová, Balintová,
                                                                     Cmarová, Vargová (č.d. 146)

Streda – 7:30 – Horovce – na úmysel ordinára

Piatok – 18:00 – Horovce – Alojz Jendželovský (č.d. 56)

Sobota – 8:00 – Tušice – Anna, Pavol Nizky (č.d. 147)
                  9:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Ján Vaľovský 80r. (č.d. 57)
                  10:00 – Horovce – ZBP Ján Ľoch (č.d. 216)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Anna, Bartolomej (č.d. 12)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Mária Vaľovská 80r. (č.d. 153)
                  10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– v nedeľu 25.6. bude po každej sv. omši požehnanie bicyklov.

– zapisovanie úmyslov na 2. polrok 2023 bude možné od 18.6. až do 30.6.2023 a to týmto spôsobom. Na papier napíšte úmysel, na ktorý má byť odslúžená sv. omša, názov obce a číslo domu toho kto dáva, plus hodnotu dobrovoľného milodaru. Takto vypísaný lístok potom s vašim dobrovoľným milodarom vhoďte do krabičky pri vchode do kostola. Každý môže dať max. 2 úmysly. Ďakujem za pochopenie.