Zoslanie Ducha Svätého „A“

Farské oznamy

Zoslanie Ducha Svätého „A“
      (29.5.2023 – 4.6.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi
Št – Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz
Pi – Sv. Marcelín a Sv. Peter, mučeníci
So – Sv. Karol Lwanga a spoločníci,
mučeníci
Ne Najsvätejšia Trojica „A“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – ZBP Dominik, Danielka, Jozef ml. (č.d. 239)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna Oporosková (č.d. 29)

Streda – 18:00 – Horovce – Mária, Andrej, Marián Vaňo (č.d. 157)

Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 8:00 – Tušická Nová Ves – rod. Onderová, Čačková,
                                                                    Krausová (č.d. 124)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Viera Vagašová (Dvor.41)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Jana 50r. (č.d. 29)
(sv. omša za farnosť odslúžená 1.6.2023)
                  10:30 – Horovce – ZBP Matilda s rodinou (č.d. 61)

Oznamy:
Spovedanie v prvopiatkovom týždni
Pondelok – Tušice – od 16:00 do 17:00 – prípadne po sv. omši
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:00 do 17:00 prípadne po sv. omši
Streda – Horovce – od 16:30 do 18:00
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce