7. veľkonočná nedeľa „A“

Farské oznamy

7. veľkonočná nedeľa „A“
(22.5.2023 – 28.5.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
Št – Sv. Béda Ctihodný, kňaz
         Sv. Gregor VII., pápež
         Sv. Magdaléna de´Pazzi, panna
Pi – Sv. Filip Neri, kňaz
So – Sv. Augustín z Canterbury,
biskup
Ne Zoslanie Ducha Svätého „A“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – Jaroslav Lorinc, pohrebná

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Helena, Jozef Kmec (č.d. 135)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Eckerová (č.d. 165)

Piatok – 18:00 – Horovce – Dušan Vaňo (č.d. 202)

Sobota – 15:00 – Horovce – sobáš – Lenka Tomášová – Martin Bodnár
18:30 – Tušice (Turíčna vigília) – ZBP Bianka Marcinová (č.d. 184)

Nedeľa – 8:00 – Horovce – Vdp. Vincent Burda (č.d. 8)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Adam, rodičia a starí rodičia (č.d. 28)
                 10:30 – Tušice (odpustová slávnosť) – za farnosť

Oznamy:
– v stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Obsah: za jednotu kresťanov; za povolania na kňazský stav; za rehoľné povolania. Záväzný je jeden deň.

– na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za milodary.