6. veľkonočná nedeľa „A“

Farské oznamy

6.veľkonočná nedeľa „A“
(15.5.2023 – 21.5.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
Št – Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Pi – Sv. Bernardín Sienský, kňaz
Ne 7. veľkonočná nedeľa „A“    

Sväté omše:
Pondelok – 7:30 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Baran

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Bajusová, Ľochová (č.d. 185)
                   17:45 – Tušice – Júlia a Ján Tomáš (Dvor. 41)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Juraj Vaňo (č.d. 42)

Štvrtok – 16:00 – Tušice – Ján Kovaľ (Dvor.)
                  17:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  18:00 – Horovce – ZBP Ľuboš (č.d. 99)

Piatok – 18:00 – Horovce – rod. Poláková, Zuzanová (č.d. 252)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Nikoleta a Vladimír Krivda (č.d. 22)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP vnúčatá z rod. Bálintovej,
                                                                Veselinyovej (č.d. 176)
                 10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.
– na budúcu nedeľu bude zbierka na jednotlivé kostoly vo farnosti. Pán Boh zaplať za milodary.