4. veľkonočná nedeľa „A“

Farské oznamy

4. veľkonočná nedeľa „A“
(nedeľa Dobrého Pastiera)
    (1.5.2023 –7.5.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Jozef, robotník
Ut – Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
St – Sv. Filip a Jakub, apoštoli
Št – Sv. Florián,
mučeník
Ne 5. veľkonočná nedeľa „A“    

Sväté omše:
Pondelok – 8:00 – Horovce – Ladislav Sopko (č.d. 159)

Utorok – 18:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Valentína, Marek, Tobias (č.d. 193)

Streda – 18:00 – Horovce – Mária Marjová (č.d. 254)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Anna, Andrej (č.d. 12)

Piatok – 16:30 – Tušice –Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušická Nová Ves – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 8:00 – Tušice – rod. Jenčová (č.d. 46)

Nedeľa – 8:00 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Saganová, Olahová,
                                                                 Osipčáková (č.d. 146)
                  9:15 – Tušice – ZBP Ján (č.d. 68)
                 10:30 – Horovce – za farnosť

 Oznamy:
– v dnešnú nedeľu sa koná zbierka na Seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– zajtra začína mesiac mariánsky mesiac máj, litánie sa budeme modliť pred sv.omšou spoločne

– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.

– celofarská poklona v utorok: T – 12:00 – 14:00
H – 14:15 – 16:15
TNV – 16:30 – 17:45

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:30 do 18:00
Streda – Horovce – od 16:30 do 18:00
Štvrtok – Tušice – od 16:00 do 17:00 – prípadne po sv. omši
Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce