3. veľkonočná nedeľa „A“

Farské oznamy

 3. veľkonočná nedeľa „A“
     (24.4.2023 –30.4.2023)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Juraj, mučeník
          Sv. Fidel zo Sigmaringenu, kňaz
Ut – Sv. Marek, evanjelista
Pi – Sv. Peter Chanel,
kňaz a mučeník
         Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, kňaz
So – Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
Ne 4. veľkonočná nedeľa „A“ (nedeľa Dobrého Pastiera)

Sväté omše:
Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Jolana Mikitová, zádušná

Streda – 18:00 – Horovce – Ján Kušnír (č.d. 146)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Mária Lukáčová (č.d. 46)

Piatok – 18:00 – Horovce – Pavol Polák (č.d. 176)

Sobota – 8:00 – Horovce – Michal Kopča (č.d. 95)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Mária a Michal (č.d. 24)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Horovce – Mária, Michal Bajus 

Oznamy:
– na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na Seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
– tento týždeň máme Týždeň modlitieb za duchovné povolania
– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach.