Palmová (kvetná) nedeľa „A“

Farské oznamy

Palmová (kvetná) nedeľa „A“
      Nedeľa utrpenia Pána
     (3.4.2023 – 9.4.2023)

Liturgický kalendár:
Št – Zelený štvrtok – pamiatka Pánovej večere
Pi – Veľký piatok – utrpenie a smrť Pána
So – Biela sobota/Veľkonočná vigília
Ne – Veľkonočná nedeľa „A“ – Zmŕtvychvstanie Pána

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – Mária Čačková (č.d. 39)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Repková (č.d. 30)

Streda – 18:00 – Horovce  – Andrej (č.d. 61)

Štvrtok – 18:00 – Horovce – za živých a zosnulých kňazov rodákov
                                                   a pôsobiacich v našej farnosti (p.f.)

Piatok – 15:00 – Horovce

Sobota – 19:15 – Horovce – na úmysel

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP rod. Vargová (TNV12)
9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                 10:30 – Horovce – ZBP Katarína (č.d. 151)

Oznamy:
– spoveď a sv. prijímanie pre chorých (prvopiatkových):
 stredaspoveď + sv. prijímanie od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
piatok sv. prijímanie od 10:30 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
nedeľa sv. prijímanie od 12:00 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

         Zelený štvrtok – spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Táto svätá omša bude o 930 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Večerná svätá omša sa slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Jeho krv vyliata za nás je krvou novej a večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali jeho smrť a zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Každá svätá omša je preto skutočným sprítomnením Kristovej vykupiteľskej smrti. Ježiš nám zo svojho obetného stola podáva najväčší dar – svoje telo a krv – ako prameň nového života. V našom farskom kostole budeme sláviť túto svätú omšu o 1800

Veľký piatok je dňom slávenia utrpenia a smrti Pána. Je dňom prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Neslávi sa Eucharistia – svätá omša, ale vykonávajú sa obrady, ktoré budú v našom kostole o 1500 hod. Sviatosť Oltárna bude po obradoch vystavená do 2000 hod.

Biela sobota. V tento deň bude ráno od 800 hod. vystavená sv. Oltárna k poklone pri Božom hrobe do 1845 hod. Veľkonočnú vigíliu začneme sláviť o 1915 hod.

         Od Zeleného štvrtku do Veľkonočnej vigílie sa pri vstupe do kostola neprežehnávame. Z toho dôvodu nebude vo sväteničkách pri vchodoch do kostola svätená voda.

 

Úplne odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať:

  1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť …
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

Požehnanie Veľkonočného jedla: sobota – Tušice 16:00
                                                                          Tušická Nová Ves 16:30
                                                           nedeľa – Horovce 7:15