2. pôstna nedeľa „A“

 Farské oznamy

  2. pôstna nedeľa „A“
 (6.3. 2023 – 12.3.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Perpetua a Sv. Felicita, mučenice
St – Sv. Ján od Boha, rehoľník
Št – Sv. Františka Rímska,
rehoľníčka
Ne 3. pôstna nedeľa „A“

Sväté omše:
Pondelok – 7:30 – Tušická Nová Ves – Mária Macáneková, zádušná
                     18:00 – Horovce –  Ján Hredzák, 1.výr. (č.d. 27)

Utorok – 7:30 – Tušice – za farnosť

Piatok –  18:00 – Horovce – Zuzana, Juraj Ješko (č.d. 259)

Sobota – 8:00 – Tušice – Jozef Zambor (č.d. 140)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Mária, Štefan (č.d. 41)
                                                  (sv. omša za farnosť odslúžená 7.3.2023)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Mária Bodnárová, 1.výr. (č.d. 138)
                10:30 – Horovce – Helena, mesačná, Anton Hotový, 1.výr.

Oznamy:
– minulú nedeľu sa konala jarná zbierka na Charitu. Spolu sa vyzbieralo 440eur. Horovce – 140eur; Tušická Nová Ves – 200eur; Tušice – 100eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní celá farnosť o 1400 hod. Filiálky Tušice a Tušická Nová Ves – piatok o 17h