1. pôstna nedeľa „A“

 Farské oznamy

       1. pôstna nedeľa „A“
      (27.2. 2023 – 5.3.2023)

Liturgický kalendár:
So – Sv. Kazimír
Ne 2. pôstna nedeľa „A“

Sväté omše:
Pondelok – 7:30 – Horovce – za farnosť

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Marta Veselinyová (č.d. 176)

Streda – 18:00 – Horovce –  Ján Bereščík (č.d. 114)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – rod. Čačková (č.d. 70)

Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova
                 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 8:00 – HorovceAndrej (č.d. 99)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Anna Andrejková (č.d. 24)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Baran
                10:30 – Horovce – ZBP Marián Trusa 50r. (č.d. 208)
                                                     (sv. omša za farnosť odslužená 27.2.2023)

Oznamy:
– v dnešnú nedeľu je jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní celá farnosť o 1400 hod. Filiálky Tušice a Tušická Nová Ves – piatok o 17h

 – Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:00 do 17:00 – prípadne po sv. omši

Streda – Horovce – od 16:30 do 18:00

Štvrtok – Tušice – od 16:00 do 17:00 – prípadne po sv. omši

Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

– v sobotu 4.marca 2023 sa bude o 16.00 v reformovanom kostole v Tušiciach, konať ekumenické podujatie Svetový deň modlitieb žien .Témou je slovo Písma:  „Počul som o vašej viere” Tohtoročný program pripravili kresťanské ženy z Taiwanu. V našich obciach sa SDM uskutoční v spolupráci rímskokatolíckej a reformovanej  cirkvi.