7. nedeľa v období cez rok „A“

 Farské oznamy

 7. nedeľa v období cez rok „A“
      (20.2. 2023 – 26.2.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
St –  POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu
Št – Sv. Polykarp, biskup a mučeník
Ne 1. pôstna nedeľa „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Peter Ľoch, 1.výr. (č.d. 216)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Mária, Jozef Matysko (č.d. 203)

Streda – 16:00 – Tušice – rod. Niska, Rajnová (č.d. 132)
                17:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Kočiš (č.d. 173)
                18:00 – Horovce –  Martin, Ján, Andrej (č.d. 99)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Slavomír (č.d. 41)

Piatok – 18:00 – Horovce – Anna Dojčáková (ružencové bratstvo)

Sobota – 8:00 – HorovceHelena 1. výr., Anton Hotový, mesačná

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Lenka (č.d. 199)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                10:30 – Horovce – ZBP Mária, Anton (č.d. 8)

Oznamy:
Zmierna poklonapondelok Horovce od 16:30 – 18:00
utorok Tušická Nová Ves od 16:00 – 17:00

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Streda v tomto týždni bude dňom pokánia a prísneho pôstu v celej Cirkvi. To znamená:

Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života až do smrti. Tento zákon sa na Popolcovú stredu a na Veľký piatok nemôže nahradiť  iným skutkom pokánia. Zákon prísneho pôstu (raz za deň sa najesť do sýta) zaväzuje všetkých od 18 roku života (plnoletých) do začatia 60 roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.   (CIC kán. 1252)

Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní o 1400 hod.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

„V sobotu 4.marca 2023 sa bude o 16.00 v reformovanom kostole v Tušiciach, konať ekumenické podujatie Svetový deň modlitieb žien .Témou je slovo Písma:  „Počul som o vašej viere” Tohtoročný program pripravili kresťanské ženy z Taiwanu. V našich obciach sa SDM uskutoční v spolupráci rímskokatolíckej a reformovanej  cirkvi.