2. nedeľa v období cez rok „A“

 Farské oznamy

2. nedeľa v období cez rok „A“
      (16.1. 2023 – 22.1.2023)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Anton, opát
Pi – Sv. Fabián, pápež a mučeník
         Sv. Šebastián, mučeník
So – Sv. Agnesa,
panna a mučenica
Ne – 3. nedeľa v období cez rok „A“ (nedeľa Božieho Slova)    

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Mária Bodnárová (č.d. 138)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – rod. Mikitová (č.d. 117)

Streda – 18:00 – Horovce – rod. Čižmárová, Vaňová (č.d. 99)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Anna, Jozef Zamborský (č.d. 187)

Piatok – 18:00 – Horovce – Anna, Michal Pandoščák (č.d. 40)

Sobota – 8:00 – Horovce – rod. Juraj Vaňo (č.d. 42)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Anna, Vasiľ Andrejka (č.d. 224)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Zuzana, Andrej Zambor (č.d. 203)
                10:30 – Horovce – za farnosť

 Oznamy:
– v dnešnú nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– v stredu 18.1. začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov