1. adventná nedeľa „A“

 Farské oznamy

1. adventná nedeľa „A“
 (28.11. 2022 – 4.12.2022)

Liturgický kalendár:
St – Sv. Ondrej, apoštol
So – Sv. František Xaverský, kňaz
Ne – 2. adventná nedeľa „A“    

Sväté omše:
Pondelok – 6:00 – Tušice – ZBP Mária Čačková (č.d. 70)

Utorok – 18:00 – Tušice – Anna Oporosková, mesačná

Streda – 6:00 – Tušice – ZBP Gabriela Balintová (č.d. 24)
(úmysel Tuš. N. Ves)
                 18:00 – Horovce – Mária Ľochová, mesačná

Štvrtok – 18:00 – Tušice – rod. Jenčová (č.d. 46)

Piatok – 17:00 – Tušice – CBSJ
                 18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 6:00 – Horovce – rod. Bajusová, Džurinová (č.d. 10)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Pavol, Pavol Marinko (č.d. 158)
                  9:15 – Tušice – ZBP Jana a Juraj (č.d. 29)
(úmysel Tuš. N. Ves)
                  10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:
– dnešnou nedeľou začína nový liturgický rok „ A“,

– Počas zbierky „Taška sv. Vincenta sa vyzbieralo 181,7 kg potravín, ktoré spolu s oblečením boli odovzdané sestričkám Vincentkám do Košíc. Sestričky Vincentky vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať za všetky milodary a na všetkých darcov budú myslieť vo svojich modlitbách.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:

Utorok – Tušice – od 16:30 do 18:00

Streda – Horovce – od 16:45 do 18:00

Štvrtok – Tušice – od 16:30 do 18:00

Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce