29. nedeľa v období cez rok „C“

 Farské oznamy

 29.nedeľa v období cez rok „C“
     (17.10. 2022 – 23.10.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Ut – Sv. Lukáš, evanjelista
St – Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, a ich spol., mučeníci
         Sv. Pavol od Kríža, kňaz
So – Sv. Ján Pavol II. pápež
Ne – 30. nedeľa v období cez rok „C“ (misijná nedeľa)

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Michal Sagan, rodičia Anna a Ján

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna Džubanská, mesačná  

Streda – 18:00 – Horovce – Ján Ščerbák st., Ján Ščerbák ml.,
                                                     rodičia Ján a Anna (č.d. 162)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – Ján Kovaľ (Dvorianky)

Piatok – 18:00 – Horovce – Peter Ľoch, mesačná

Sobota – 8:00 – Horovce – Anna Dojčáková, 1. výr.

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Nina a Timotej (č.d. 145)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
                  10:30 – Horovce – ZBP Anna (č.d. 7)

Oznamy:
– dnes je zbierka na faru. Pán Boh zaplať za milodary.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na Misie. Výnos zbierky poputuje pre misiu do Kambodže. Pán Boh zaplať za milodary.

– v utorok pozývam zapojiť sa do akcie Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier vo svete.