28. nedeľa v období cez rok „C“

 Farské oznamy

28. nedeľa v období cez rok „C“
     (10.10. 2022 – 16.10.2022)

Liturgický kalendár:
Ut – Sv. Ján XXIII., pápež
Pi – Sv. Kalixt I., pápež a mučeník
So – Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna
Ne – 29. nedeľa v období cez rok „C“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – rod. Vargová (č.d. 46)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna, Michal Baran

Streda – 18:00 – Horovce – Mária Andrejčinová (po mesiaci)

Štvrtok – 7:30 – Tušice – za farnosť

Piatok – 18:00 – Horovce – Juraj Rusinkovič (č.d. 196)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Lenka, Veronika, Dominika (č.d. 199)
                                                (sv. omša za farnosť odslužená 11.10.2022)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – Mária a Juraj (č.d. 30)
                  10:30 – Horovce – rod. Sakáčová, rod. Andrejčinová (č.d. 236)

Oznamy:

– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v stredu na sv.omši v Horovciach. Stretnutie sa začína modlitbou sv. ruženca.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na faru. Pán Boh zaplať za milodary.

– v tomto týždni bude farská kancelária zatvorená z dôvodu rekonštrukcie vstupného schodiska do budovy. V prípade vybavovania potrebných záležitostí kontaktujte telefonicky alebo po skončení sv. omše v sakristii.