25. nedeľa v období cez rok „C“

 Farské oznamy

25. nedeľa v období cez rok „C“
       (19.9. 2022 – 25.9.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Január, biskup a mučeník
Ut – Sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, Sv. Pavol Chong Hasang a spol. mučeníci
St – Sv. Matúš,
apoštol a evanjelista
Pi – Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz
Ne – 26. nedeľa v období cez rok „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Mária Andrejčinová, zádušná

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Anna Džubanská, mesačná
                  18:00 – Horovce – Peter Ľoch, mesačná

Streda – 18:00 – Horovce – Mária Ľochová, mesačná

Štvrtok – 17:00 – Tušická Nová Ves – Andrej Bálint, mesačná
                  17:45 – Tušice –ZBP Jana a Jozef (č.d. 145)

Piatok – 18:00 – Horovce – Anna Dojčáková, mesačná

Sobota – 8:00 – Tušice – za farnosť
                  15:00 – Horovce – sobáš – Adrián Grigeľ – Zuzana Trusová

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP rod. Hotovčinová (č.d. 92)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Adela (č.d. 117)
                  10:30 – Horovce – Marián Andrejčin (č.d. 236)

Oznamy:

– stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok na sv.omši v Horovciach a po sv.omši.

– na budúcu nedeľu bude zbierka na jednotlivé kostoly vo farnosti. Pán Boh zaplať za milodary.

– streda, piatok a sobota – KÁNTRY; obsah – Poďakovanie za úrodu.