19. nedeľa v období cez rok „C“

Farské oznamy

19. nedeľa v období cez rok „C“
(8.8. 2022 – 14.8.2022)

Liturgický kalendár:
Po – Sv. Dominik, kňaz
Ut – Sv. Terézia Benedikta, panna a mučenica, patrónka Európy
St – Sv. Vavrinec,
diakon a mučeník
Št – Sv. Klára, panna
         Sv. Zuzana, panna a mučenica
Pi – Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
So – Sv. Poncián, pápež, Sv. Hypolit, kňaz, mučeníci
Ne 20. nedeľa v období cez rok „C“

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Tušice – Ján Kovaľ (Dvorianky)

Utorok – 7:30 – Tušická Nová Ves – Milan Bálint a rodičia Mária a Michal (č.d. 164)

Streda – 7:30 – Horovce – ZBP pre vnúčatá z rod. Barbaričovej a Hreňkovej (č.d. 220)

Sobota – 18:30 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Vargová (č.d. 19)

Nedeľa – 7:30 – Tušice – ZBP Mária Kmecová (č.d. 86)
                  8:30 – Horovce – Alojz Andrejčin (č.d. 171)
                                                      (sv. omša za farnosť odslúžená 11.8.2022)